De robot revolutie

Beeld redactie / De robot revolutie /Pyschologie Magazine Ter Ondersteuning aan het artikel deze 3D illustratie, uitgevoerd in klei.